Special heroes, sportstimuleringsprogramma voor kinderen met gedragsproblemen.

Remo Mombarg, C. Lindert, J.W. Bruining

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

In: Dag van het sportonderzoek 2012, abstractboek. (p. 63). De Haagse Hogeschool, academie voor Sportstudies. De Haagse Hogeschool: Den Haag
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2012

Citeer dit