Special Issue: Alan Needleman Symposium: New Frontiers in the Mechanics of Materials Biographical Sketch of Alan Needleman (2015)

A. Amine Benzerga* (Redacteur), Vikram S. Deshpande (Redacteur), Erik Van der Giessen (Redacteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Artikelnummer070201
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Applied Mechanics-Transactions of the Asme
Volume82
Nummer van het tijdschrift7 Special issue
DOI's
StatusPublished - jul-2015

Citeer dit