Special issue: Political Data Yearbook, 1995 (1 January 1994-1 January 1995) - The Netherlands

P Lucardie*, G Voerman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)427-436
  Aantal pagina's10
  TijdschriftEuropean Journal of Political Research
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift3-4
  StatusPublished - dec.-1995

  Citeer dit