Special issue - The human actor in ecological-economic models - Preface

M.A Janssen, W. Jager

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)307-310
Aantal pagina's4
TijdschriftEcological Economics
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - dec.-2000

Citeer dit