SPECIFICITIES OF MONOCLONAL-ANTIBODIES B-LY7 AND HML-1 ARE IDENTICAL - RESPONSE

S POPPEMA, Lydia Visser

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)320-321
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume75
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 1-jan-1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit