1723 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit proefschrift behandelt de waarde van het visualiseren van cardiale sympathische innervatie door middel van nucleair geneeskundige modaliteiten, bij verschillende onderliggende aandoeningen. Het doel van dit proefschrift is het verkrijgen van meer inzicht in de aanwezigheid van denervatie bij verschillende onderliggende aandoeningen, de uitkomst van patiënten met denervatie en de waarde van de SPECT en PET in het voorspellen van die uitkomst.
Aangezien cardiale betrokkenheid bij amyloidose veelal pas in een laat stadium wordt ontdekt, is er een vraag naar betrouwbare technieken die het bestaan van de ziekte in een vroeg stadium kunnen aantonen. Hoofdstukken 2 en 3 behandelen de waarde van [123I]-MIBG voor het aantonen van denervatie als uiting van cardiale amyloidose.
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht wat de waarde van [123I]-MIBG is voor het aantonen van denervatie bij patiënten met eindstadium nierfalen, die op het punt staan om met hemodialyse te gaan starten.
Hoofdstukken 5 en 6 beschrijven het gebruik van de PET tracer [11C]-mHED voor patiënten met ischemische en niet-ischemische cardiomyopathie, respectievelijk in de ontwikkeling van ventriculaire ritmestoornissen en het effect van resynchronisatie therapie.
Tot op heden is er geen goede prevalentie bekend van het optreden van ritmestoornissen bij patiënten met cardiale metastasen van een neuro-endocrine tumor (NET). Hoofdstuk 7 is gericht op het aantonen van humorale consequenties van cardiale NET metastasen met behulp van [18F]-FDOPA.
In hoofdstuk 8 worden de toekomstperspectieven van innervatie imaging beschreven: betere identificatie van die patiënten die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van plotse hartdood, ventriculaire ritmestoornissen en terechte ICD-shocks.
Vertaalde titel van de bijdrageSPECT en PET in Sympathische Innervatie
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Slart, Riemer, Supervisor
  • Dierckx, Rudi, Supervisor
  • Tio, Rene, Co-supervisor
  • Glaudemans, Andor, Co-supervisor
  • Hazenberg, Bouke, Co-supervisor
Datum van toekenning29-apr-2015
Plaats van publicatie[S.l.]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-7614-1
Elektronische ISBN's978-90-367-7613-4
StatusPublished - 2015

Citeer dit