SPECTRAL SENSITIVITY OF BLOWFLY PHOTORECEPTORS - DEPENDENCE ON WAVE-GUIDE EFFECTS AND PIGMENT CONCENTRATION

JGJ SMAKMAN*, DG STAVENGA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1019-1025
Aantal pagina's7
TijdschriftVision Research
Volume26
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1986

Citeer dit