Spectrally Selective Absorption in Nickel Carbide and Nickel Nitride Films

M. Sikkens*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)465-484
  Aantal pagina's20
  TijdschriftJournal de physique
  Volume42
  DOI's
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit