Speech-language performance in Sjogren-Larsson syndrome

J. Fuijkschot*, B. Maassen, J.W. Gorter, M. Van Gerven, M. Willemsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)106-112
Aantal pagina's7
TijdschriftDevelopmental Neurorehabilitation
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit