Spelen met taal, een onderzoek naar taalstimulering op peuterspeelzalen in Veendam

M. Andreae, V.M. Baaijen, M. Besselse, H. Buis, M.N. Gosen, H. van Hoegee, H.A. Kuiper, A. Kwant, D. Wever, J. Berenst

OnderzoeksoutputAcademic

2008 Downloads (Pure)

Samenvatting

In dit rapport wordt door 9 Master-studenten Nederlandse Taal en Cultuur verslag gedaan van hun onderzoek op de peuterspeelzalen in de gemeente Veendam. Ze onderzochten daar onder leiding van docent Jan Berenst wat er op de speelzalen gedaan wordt aan taalstimulering. Het onderzoek vond plaats tussen september 2005 en januari 2006 in het kader van een onderzoekscollege Taalvaardigheidsonderwijs. Spelen met taal is het vervolg op een eerder onderzoek vanuit de wetenschapswinkel Onderwijs door Doutsen Dijkstra naar de deelname van peuters aan het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Veendam, Pekela en Grootegast. Op verzoek van CMO Groningen, Stichting Compaen en de gemeente Veendam werd dit onderzoek voortgezet in een kwalitatieve analyse van wat er precies gebeurt op het gebied van taal in de peuterspeelzalen. Op de 5 peuterspeelzalen in Veendam is hierbij gekeken naar verschillende aspecten van taalstimulering: Spel, voorlezen, leidster-peuter interactie, omgaan met verschillen in taalniveau en woordenschatontwikkeling. Inhoud rapport Het rapport bestaat uit 5 delen, in elk deel wordt de uitwerking van één aspect op één van de speelzalen toegelicht. Vanuit een korte theorie worden observaties en interviews met leidsters bekeken en geanalyseerd. Elk deel bevat veel herkenbare goede en minder goede voorbeelden en praktische adviezen om de taalstimulering op de peuterspeelzaal te optimaliseren. Daarnaast bevat het rapport een algemene inleiding en de samenvettende conclusies en aanbevelingen. Inhoud samenvatting De samenvatting bevat de conclusies van de 5 deelonderzoeken en de algemene conclusies en aanbevelingen. In het uitgebreide rapport zelf treft u meer theorie over het betreffende aspect, de methode van onderzoek, veel voorbeelden van observaties en uitgebreidere conclusies en aanbevelingen per peuterspeelzaal.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's150
StatusPublished - 2006

Citeer dit