Spellbinding and crooning. Sound amplification, radio, and political rhetoric in international comparative perspective, 1900-1945

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)148-185
  Aantal pagina's37
  TijdschriftTechnology and culture
  Volume55
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-2014

  Citeer dit