Spin transport in two-layer-CVD-hBN/graphene/hBN heterostructures

M. Gurram*, S. Omar, S. Zihlmann, P. Makk, Q. C. Li, Y. F. Zhang, C. Schonenberger, B. J. van Wees

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
377 Downloads (Pure)
Filter
Professional or public presentation

Zoekresultaten