Spinocerebellar ataxia: miRNAs expose biological pathways underlying pervasive Purkinje cell degeneration (vol 108, pg 148, 2017)

Rogier van der Stijl, Sebo Withoff, Dineke S. Verbeek*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)179
Aantal pagina's1
TijdschriftNeurobiology of Disease
Volume116
DOI's
StatusPublished - aug-2018

Citeer dit