Spinoza and Relational Autonomy: Being with Others

Aurelia Armstrong* (Redacteur), Keith Green (Redacteur), Andrea Sangiacomo (Redacteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
UitgeverijEdinburgh University Press
Aantal pagina's232
ISBN van elektronische versie9781474419710
ISBN van geprinte versie9781474419697
StatusPublished - mei-2019

Citeer dit