Spinoza on Reason, Passions and the Supreme Good

Andrea Sangiacomo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
UitgeverijOxford University Press
Aantal pagina's272
ISBN van elektronische versie9780191882524
ISBN van geprinte versie9780198847908
StatusPublished - 19-dec.-2019

Citeer dit