Spinoza's Ethics: A Critical Guide

Andrea Sangiacomo*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)373-374
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of the History of Philosophy
Volume56
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - apr-2018

Citeer dit