Spiral fracture of the proximal phalanx of the index finger by finger wrestling

B. van der Leei*, A.L. Damen, P.H. Robinson, H.J. Klasen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)560-561
Aantal pagina's2
TijdschriftInjury-International Journal of the Care of the Injured
Volume23
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 1992

Citeer dit