Geestelijke verzorging (binn)en de Wmo: Een aanzet tot een gezamenlijke visie

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageSpiritual Care in the new Dutch Health Care policy: A draft for a joint vision
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)31-36
Aantal pagina's6
TijdschriftTijdschrift Geestelijke Verzorging
Volume77
StatusPublished - mrt-2015

Citeer dit