Sponsorship and the achievement of corporate objectives

M. Walraven, R.H. Koning, M. van Bottenburg

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)17 - 38
TijdschriftThe Marketing Review
Volume12
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit