Spontaneous amelioration in early RA: Role of antibody profiles in predicting decrease of disease activity

Bert Vander Cruyssen, Andre M. M. Miltenburg, Filip Van den Bosch, Jos Houbiers, Ruth Wittoek, Annemieke M. H. Boots, Filip De Keyser

Onderzoeksoutput: Meeting AbstractAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)31-31
Aantal pagina's1
TijdschriftScandinavian Journal of Rheumatology
Volume37
StatusPublished - 2008

Citeer dit