Spontaneous cyclical fluctuation in respiratory minute volume during prone position ventilation in a patient with COVID-19

Olivier van Minnen*, Joep M. Droogh

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Artikelnummer194
  Aantal pagina's2
  TijdschriftCritical care
  Volume26
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 1-jul-2022

  Citeer dit