SPONTANEOUS PRODUCTION OF A C-TYPE RNA VIRUS IN RAT TISSUE-CULTURE LINES

[No Value] KLEMENT, MO NICOLSON, [No Value] NELSONRE.W, RV GILDEN, S OROSZLAN, RW RONGEY, MB GARDNER

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)654-666
Aantal pagina's13
TijdschriftInternational Journal of Cancer
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1973

Citeer dit