Spoonbills as a model system: A demographic cost-benefit analysis of differential migration

Tamar Lok

  Onderzoeksoutput

  1012 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Lepelaar trekt verder dan goed voor hem is Trek, de jaarlijkse verplaatsing tussen broed- en overwinteringsgebieden, komt voor bij veel dieren. Maar er zijn enorme verschillen. Sommige dieren trekken helemaal niet, terwijl anderen jaarlijks de hele wereld rondreizen. Tamar Lok deed onderzoek naar de evolutionaire drijfkrachten van deze variatie. Zij concludeert dat: lepelaars die langere afstanden trekken het slechter doen (lagere overleving, met name tijdens de voorjaarstrek, en minder grootgebrachte jongen) dan lepelaars die dichtbij huis overwinteren. Hoewel je zou verwachten dat de meeste lepelaars dan dus dichtbij huis zouden overwinteren, is het omgekeerde het geval: de meeste lepelaars overwinteren het verst weg, in Mauritanië of Senegal. Er gaan wel steeds meer lepelaars in Europa overwinteren, maar dit proces gaat veel trager dan men op basis van de hogere overlevingskansen aldaar zou verwachten. Tamar Lok studeerde evolutionaire biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij promoveert op onderzoek dat zij uitvoerde bij het NIOZ en bij de afdeling Animal Ecologyvan het Centre for Ecological and Evolutionary Studies (CEES) van de RUG. Het onderzoek valt binnen de onderzoekslijn (leerstoel) trekvogelecologie van prof. Theunis Piersma. Het werd medegefinancierd door NWO. Zie ook het NIOZ-persbericht Conservatieve lepelaars zijn slechter af
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Piersma, Theunis, Supervisor
  • Tinbergen, Joost, Supervisor
  Datum van toekenning15-nov.-2013
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Elektronische ISBN's9789036765725
  StatusPublished - 2013

  Citeer dit