SPORT AND SPACE IN THE NETHERLANDS

Paul J. M. Van Steen*, Piet H. Pellenbarg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)649-661
Aantal pagina's13
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume99
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - dec-2008

Citeer dit