Sport, statistiek en OR

R.H. Koning, G. Sierksma

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3
Aantal pagina's1
TijdschriftSTAtOR
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2008

Citeer dit