Sports Economics: Present and Future Impact on General Economics

Ruud H. Koning (Gastredacteur), W. Maennig (Gastredacteur)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftJahrbücher fur Nationalokonomie und Statistik
Volume232
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2012

Citeer dit