Sprekend kritiek: Recensie

Sjoerd-Jeroen Moenandar*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Samenvatting

  Onlangs publiceerde de website van New York Magazine een opiniestuk waarin de schrijver constateerde dat het internet niet meer is wat het geweest is. De magische wereld van ‘blogs and forums and weird personal sites and early, college-era Facebook’ heeft plaatsgemaakt voor ‘a utility world’: ‘efficient and all-encompassing’ (Nosowitz 2018). Daarmee heeft het internet een traject afgelegd dat misschien wel geldt voor alle succesvolle media. Van een beginperiode, vlak na de introductie, waarin vroege enthousiastelingen de mogelijkheden van het medium verkennen en duizend bloemen laten bloeien, naar consolidatie in formats en genres die ervoor zorgen dat het publiek in ieder geval qua vorm nauwelijks meer verrast zal worden. Van nieuwe media naar vertrouwde – maar daarmee misschien ook wel saaie – media.
  Originele taal-2Dutch
  TijdschriftTijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
  Volume134
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2-aug-2018

  Citeer dit