Squatting in Britain 1945-1955: housing, politics, and direct action

Carla J. Huisman*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)611-613
  Aantal pagina's5
  TijdschriftInternational Journal of Housing Policy
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit