Staatssteun als leerproces

  OnderzoeksoutputProfessional

  Samenvatting

  Communautair toezicht op staatssteun en de Nederlandse decentrale overheid, in: J.R. van Angeren e.a., Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht (VAR-reeks 134), B. Hessel
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)36 - 37
  TijdschriftBinnenlands Bestuur
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit