Stability and growth pact - placebo or panacea?

F. Amtenbrink, J. de Haan, Olaf Caspar Sleijpen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)202 - 211
Aantal pagina's10
TijdschriftEuropean Business Law Review
Volume8
StatusPublished - 1997

Citeer dit