Stabiliteit van ontwikkeling en gedrag bij te vroeg geboren kinderen

Jorijn Hornman

  Onderzoeksoutput

  697 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Vroeggeboorte verhoogt het risico op problemen in gedrag en ontwikkeling op latere leeftijd. Het is echter onduidelijk bij welke kinderen de problemen verdwijnen, ontstaan of voortbestaan. Jorijn Hornman ging in haar promotieonderzoek na of en hoe problemen in gedrag en ontwikkeling veranderen bij te vroeggeboren kinderen rond het naar de basisschool gaan en in de pubertijd. Haar proefschrift laat zien dat problemen in gedrag en ontwikkeling bij te vroeggeboren kinderen vaker dan bij op tijd geboren kinderen ontstaan, voortbestaan en verdwijnen als ze naar de basisschool gaan. Hierbij speelt de mate van vroeggeboorte een rol: extreme vroeggeboorte (geboorte bij <32 zwangerschapsweken) veroorzaakt vaker algehele problemen die ontstaan of voortbestaan, en matige vroeggeboorte (geboorte bij 32-35 zwangerschapsweken) veroorzaakt vooral problemen op specifieke gebieden en problemen verdwijnen vaker. Het risico op het ontstaan en voortbestaan van ontwikkelingsproblemen was sterker verhoogd voor kinderen met een minder optimale sociale context dan voor kinderen met problemen rond de geboorte. Als puber hebben matig te vroeggeboren kinderen een executief functioneren (cognitieve vaardigheid om gedrag te organiseren) dat vrijwel vergelijkbaar is met dat van op tijd geboren kinderen. Het is belangrijk om deze bevindingen in hun context te bezien; ongeveer 80% van de te vroeggeboren kinderen heeft geen problemen, en bij ongeveer de helft verdwijnen problemen die ze hebben in het eerste schooljaar. Omdat bij te vroeggeboren kinderen relatief meer problemen ontstaan of voortbestaan als ze naar school gaan, moeten deze kinderen worden gevolgd tot in de schoolleeftijd. Nu gebeurt dat alleen bij extreem te vroeggeboren kinderen.
  Vertaalde titel van de bijdrageStabiliteit van ontwikkeling en gedrag bij te vroeg geboren kinderen
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Reijneveld, Menno, Supervisor
  • Bos, Arie, Supervisor
  • de Winter, Andrea, Co-supervisor
  Datum van toekenning12-mrt-2018
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0412-7
  Elektronische ISBN's978-94-034-0411-0
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit