Stability of Developmental Problems of Preterm and Full-term Children at School Entry

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1814-1814
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Pediatrics
Volume175
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusPublished - nov.-2016
EvenementThe 6th Congress of the European Academy of Paediatric Societies - Geneva, Switzerland
Duur: 21-okt.-201625-okt.-2016
http://www.paediatrics.kenes.com/

Citeer dit