Stability of tubular damage markers epidermal growth factor and heparin-binding EGF-like growth factor in urine

Laura R Harskamp, Esther Meijer, Harry van Goor, Gerwin E Engels, Ron T Gansevoort

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)E265-E268
Aantal pagina's4
TijdschriftClinical chemistry and laboratory medicine
Volume57
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2019

Citeer dit