Stability, strength and stiffness in materials and structures - Preface

J. Arbocz, R. de Borst, E. van der Giessen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)6773 - 6775
TijdschriftInternational Journal of Solids and Structures
Volume37
Nummer van het tijdschrift46-47
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit