Stability studies and degradation analysis of plastic solar cell materials by FTIR spectroscopy

H. Neugebauer, C.J. Brabec, J.C. Hummelen, R.A.J. Janssen, N.S. Sariciftci

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
570 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1002 - 1003
Aantal pagina's2
TijdschriftSynthetic Metals
Volume102
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusPublished - 1999
EvenementInternational Conference on Science and Technology of Synthetic Metals (ICSM 98) - , France
Duur: 12-jul.-199818-jul.-1998

Citeer dit