Stadshistorici on the move Analyse van een discipline in beweging op het vijftiende Internationaal Congres van de European Association for Urban History in Antwerpen

Ilja Van Damme*, Anneleen Arnout, Janna Coomans, Iason Jongepier, Arie van Steensel, Gerrit Verhoeven, Reinoud Vermoesen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)57-75
Aantal pagina's19
TijdschriftStadsgeschiedenis
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2023

Citeer dit