Standardization of spiritual care in health care facilities in the Netherlands

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)215-228
  TijdschriftEthics and Social Welfare
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit