Staphylococcus aureus in patients with Buruli ulcer and burns in Ghana

Nana Ama Amissah

  Onderzoeksoutput

  942 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Huidwonden zijn bijzonder vatbaar voor secundaire bacteriële infecties. Dit is met name een probleem in zorginstellingen met beperkte financiële middelen en een ontoereikende infectiepreventie. Het onderhavige promotieonderzoek had tot doel om de implicaties van bacteriële wondkolonisatie in een dergelijke setting te onderzoeken. Hiertoe werd specifiek de kolonisatie van zogenaamde Buruli ulcers (zweren) en brandwonden door de bacterie Staphylococcus aureus in Ghanese zorginstellingen bestudeerd. Buruli ulcer is een ernstige ziekte van huid en onderhuids weefsel die tot de Verwaarloosde Tropenziekten wordt gerekend en die wordt veroorzaakt door Mycobacterium ulcerans, een bacterie die verwant is aan de veroorzakers van tuberculose en lepra. Brandwonden behoren tot de ernstigste vormen van huidletsel en ~90% of van alle brandwonden komt voor in lagelonenlanden zoals Ghana. Buruli ulcers en brandwonden kunnen gekoloniseerd worden door vele soorten micro-organismen, waaronder de S. aureus bacterie die wondgenezing kan belemmeren. Met geavanceerde technieken, met name de sequentieanalyse van complete bacteriële genomen, werd de aanwezigheid en diversiteit van S. aureus in Buruli ulcers en brandwonden geanalyseerd. Hiermee kon ook de overdracht van S. aureus tussen patiënten en ziekenhuispersoneel aangetoond worden. De vergelijking van genoomsequenties leidde zelfs tot het opsporen van onopgemerkte uitbraken van uiterst antibioticum-resistente S. aureus varianten, waaronder de beruchte MRSA-bacterie. Daarnaast werden de genoomsequenties gebruikt om een inschatting te maken van de aanvalskracht van de verzamelde S. aureus stammen. De resultaten tonen de noodzaak van adequate wondzorg, ziekenhuishygiëne en infectiepreventie aan. Juist in lagelonenlanden, zoals Ghana, is dit van eminent belang om ernstige infecties door antibioticum-resistente bacteriën te voorkomen.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • Stienstra, Ymkje, Supervisor
  • van Dijl, Jan Maarten, Supervisor
  • van der Werf, Tjip, Supervisor
  Datum van toekenning22-nov.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-034-0206-2
  Elektronische ISBN's978-94-034-0205-5
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit