Star formation and AGN activity in distant massive galaxies

Pece Podigachoski

Onderzoeksoutput

1138 Downloads (Pure)

Samenvatting

Sterrenstelsels en de zwarte gaten in hun centra groeien door de processen van respectievelijk stervorming en massa-accretie. Dat laatste proces is de "motor" achter de meest energierijke processen in het heelal - de zogenaamde actieve sterrenstelsels, waartoe ook de raadselachtige quasars behoren. Massieve actieve sterrenstelsels (in het verre heelal, want dichtbij komen ze bijna niet voor) vormen dus prachtige objecten om het samenspel tussen stervorming en accretie in de meest extreme vorm te onderzoeken, en de rol daarvan bij de evolutie van sterrenstelsels. Omdat beide processen tot krachtige infrarood-emissie leiden, zijn waarnemingen in dat golflengtegebied cruciaal, ook al om de energetische processen en hun wisselwerking te quantificeren. Dit proefschrift beschrijft een diepgaande studie van deze processen, gebruik makend van de revolutionaire Herschel infrarood-ruimtetelescoop, in combinatie met zowel waarnemingen in andere golflengtegebieden als de nieuwste computer-modellen. Waarnemingen en modellen samen maken het mogelijk om de fysische eigenschappen van de moederstelsels van een veelbestudeerde groep van actieve objecten te bepalen. De unieke eigenschappen van deze groep maken het tevens mogelijk om de infraroodstraling te bestuderen als functie van de orientatie van de objecten ten opzichte van de gezichtslijn. Naast de energetische accretie wordt een zeer krachtige stervorming gemeten, hetgeen aantoont dat de accretie geen negatief effect op de stervorming heeft. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de accretie de stervorming bevordert: een 2015 persbericht over dit werk sprak van "Vuurwerk in het vroege heelal". De resultaten van dit proefschrift laten de unieke mogelijkheden van Herschel zien wat betreft het bestuderen van de wisselwerking tussen de vorming van sterren en de door zwarte gaten gedreven massa-accretie in sterrenstelsels, vanaf de oerknal tot nu.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Barthel, Pieter, Supervisor
  • Peletier, Reynier, Supervisor
Datum van toekenning24-okt.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9183-0
Elektronische ISBN's978-90-367-9181-6
StatusPublished - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Star formation and AGN activity in distant massive galaxies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit