Starting HMV at home: a reasonable option for many patients?

Ries J.M. van den Biggelaar*, A. Hazenberg, N. A.M. Cobben, M. A. Gaytant, D. A.M.P.J. Gommers, P. J. Wijkstra

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
42 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Starting HMV at home: a reasonable option for many patients?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases