State dependence explains individual variation in nest defence behaviour in a long-lived bird

Margje E. de Jong*, Marion Nicolaus, Rienk W. Fokkema, Maarten J. J. E. Loonen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
30 Downloads (Pure)

Zoekresultaten