Statins for ACTA2 mutation-driven atherosclerosis?

Hanrui Zhang*, Benedek Halmos, Marit Westerterp*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
31 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2727-2729
Aantal pagina's3
TijdschriftEuropean Heart Journal
Volume44
Nummer van het tijdschrift29
DOI's
StatusPublished - 1-aug.-2023

Citeer dit