Statistische benaderingen om klinische heterogeniteit in psychose te onderzoeken

Atiqul Islam

Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

1123 Downloads (Pure)

Samenvatting

Psychotische stoornissen tonen een zeer heterogeen klinisch beeld; iets wat vaak over het hoofd wordt gezien. Doel van dit proefschrift is om inzicht te krijgen in de heterogeniteit, stabiliteit en familiaire kwetsbaarheid van mensen met een psychose en hun broers/zussen.
Om deze heterogeniteit en stabiliteit aan te tonen werd gebruikt gemaakt van classical clustering, linear, generalized linear mixed effects en group-based trajectory modeling (GBTM).
Wat betref heterogeniteit, lieten we zien dat Duda en Hart de geschikte index is om cluster te identificeren. Daarmee bevestigden wij eerder studie over cognitieve subtypes vanuit het GROUP-project. Vervolgens toonden we de waarde van deze subtypes aan in de loop van de stoornis met behulp van GBTM.
Stabiliteit bleek een belangrijk kenmerk bij cognitie te zijn, maar niet bij negatieve symptomen.
Familiaire kwetsbaarheid kwam tot uiting in cognitie ( siblings presteerden tussen controles en patiënten), in somatische comorbiditeit (risico voor siblings lag ook tussen beide) en in psychotische belevingen (meer aanwezig bij siblings dan bij controles).
Binnen dit proefschrift werd een aantal verschillende predictoren geïdentificeerd. Het cognitieve profiel van de patiënten voorspelden de cognitie van siblings. Bovendien bleek de Theory of Mind bij siblings een voorspeller voor psychotische belevingen, drie jaar later. Negatieve symptomen voorspelden functioneren in de tijd. Bij multimorbiditeit bleek familiaire kwetsbaarheid de belangrijkste voorspeller. Tenslotte was migratie de belangrijkste risicofactor voor duur van de onbehandelde psychose.
Concluderend, heterogeniteit bij psychosen is een klinisch relevant concept. Subtypering van patiënten opent nieuwe wegen naar inzicht en behandeling van mensen met een psychose.
Vertaalde titel van de bijdrageStatistische benaderingen om klinische heterogeniteit in psychose te onderzoeken
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Heuvel, Edwin, Supervisor
  • Bruggeman, Richard, Co-supervisor
  • Alizadeh, Behrooz, Co-supervisor
Datum van toekenning5-jul-2017
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-367-9882-2
Elektronische ISBN's978-90-367-9883-9
StatusPublished - 2017

Citeer dit