Statistical Auditing and the AOQL-method

Erik Talens

Onderzoeksoutput

4268 Downloads (Pure)

Samenvatting

Om te bepalen welke en hoeveel gegevensgerichte controles de accountant moet uitvoeren zal hij ondermeer willen weten hoe de interne beheersingsmaatregelen functioneren, die van belang zijn voor de controle van de jaarrekening. Wanneer de accountant het idee heeft dat deze niet goed werken dan zal de accountant meer gegevensgerichte controles moeten uitvoeren om het controle risico te beperken. Bij beide soorten controles kan de statistiek, en dan voornamelijk de steekproeftheorie, de accountant helpen. Dit proefschrift geeft onder meer een overzicht van de statistische methoden die de accountant van dienst kunnen zijn. Nieuwe ontwikkelingen omtrent interne beheersing, veroorzaakt door frauduleuze rapportering door enkele grote Amerikaanse en Europese beursgenoteerde ondernemingen, zorgen er onder meer voor dat er behoefte is aan goede en betrouwbare controleprocedures, zowel voor gebruik door de organisatie zelf als voor gebruik door de externe accountant. Een procedure die in de praktijk al jaren gebruikt wordt om te bepalen of een proces voldoet aan de regels die door de interne beheersing worden opgelegd is de AOQL (Average Outgoing Quality Limit) procedure. Naar aanleiding van een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd bij de IB-Groep, presenteren wij een verbeterde versie van de AOQL-procedure. Deze verbeterde versie, de EEOQL (Exact Expected Outgoing Quality Limit) procedure maakt voor de bepaling van de optimale steekproefgrootte gebruik van de werkelijk onderliggende verdeling, de hypergeometrische verdeling, in plaats van een benadering door de Poisson verdeling. Bovendien worden in dit proefschrift nieuwe eigenschappen van de hypergeometrische verdeling ontwikkeld die gebruikt worden in door ons ontwikkelde algoritmes voor het bepalen van de optimale steekproefgrootte in de EEOQL-procedure. Deze algoritmes blijken accuraat en zeer efficiënt te zijn.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • van Manen, Jaap, Supervisor
  • Steerneman, Antonius, Supervisor
Uitgever
Gedrukte ISBN's9053350497
StatusPublished - 2005

Citeer dit