Statistics in publishing: the (mis)use of the p-value (part 1)

Dieuwke C. Broekstra*, Michiel R. de Boer, Jonáh J. Stunt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademic

1 Citaat (Scopus)
26 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)677-680
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Hand Surgery: European Volume
Volume47
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum16-mei-2022
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2022

Citeer dit