Statistics in publishing: the (mis)use of the p-value (Part 2)

Jonáh J Stunt, Dieuwke C Broekstra*, Michiel R de Boer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademic

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1092-1095
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Hand Surgery-British and European Volume
Volume47
Nummer van het tijdschrift10
Vroegere onlinedatum10-aug.-2022
DOI's
StatusPublished - 3-nov.-2022

Citeer dit