Statistische gegevens mogen worden gebruikt tot bewijs dat afnemers van mining-activiteiten buiten Europese Unie zijn gevestigd: Commentaar op conclusie AG HR

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerNTFR 2021/382
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 20-jan-2021

Citeer dit