Statocyst content in Aeolidida (Nudibranchia) is an uninformative character for phylogenetic studies

Christina Baumann*, Elise M.J. Laetz, Heike Wägele

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

75 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummereyab009
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Molluscan Studies
Volume87
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2021

Citeer dit