Status, peer influence, and racio-ethnic diversity in times of institutional change: an examination from European Labour Law

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
43 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)205-218
Aantal pagina's14
TijdschriftJournal of Business Ethics
Volume126
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - jan.-2015

Citeer dit