Staying for the benefits: Location‐specific insider advantages for geographically immobile students in higher education

Eva Maersk, Jens F.L. Sørensen, Annette A. Thuesen, Tialda Haartsen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Artikelnummere2442
Aantal pagina's14
TijdschriftPopulation Space and Place
Volume27
Nummer van het tijdschrift4
Vroegere onlinedatum16-mrt-2021
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit